شایستگی‌های پایداری دیجیتالی رهبران کسب و کار برای پیاده‌سازی نسل چهارم صنعت

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران؛ مدیر سرمایه انسانی شرکت فناپ زیرساخت (گروه مالی پاسارگاد)

2 مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

3 عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران؛ مشاور سرمایه انسانی شرکت فناپ زیرساخت (گروه مالی پاسارگاد)

چکیده

حوزه‌های تحول دیجیتال و پایداری دو چالش بنیادین در کسب و کارهای ملی و بین‌اللملی قرن 21 می‌باشند. با توجه به اینکه این دو موضوع مهم در بین کسب و کارهای کشور، نوپا و جدید می‌باشند؛ لذا کسب و کارها نیازمند داشتن مشاور و اپراتورهای تخصصی در این دو حوزه می‌باشند. برای اینکه سازمان‌های مشاوره و استقرار دهنده این حوزه بتوانند در پیاده کردن هوشمندسازی صنایع اثربخشی لازم را داشته باشند؛ نیاز دارند ابتدا سطح شایستگی‌ (بینش، دانش و مهارت) رهبری مدیران خود را در دو حوزه پایداری و تحول دیجیتال مورد سنجش قرار داده و ارتباط آن با اثربخشی در مشتریان را بررسی نمایند. هدف این پژوهش سنجش شایستگی پایداری دیجیتال مدیران و تاثیر آن بر  نتایج پایداری کسب وکارها در راستای تحول و هوشمند سازی در پیاده سازی نسل چهارم صنعت در شرکت فناپ زیرساخت است. در این پژوهش از روش تحقیق معادلات ساختاری (PLS) استفاده شده است. مدل انتخاب شده در پژوهش شامل 3 بعد توانمندساز شایستگی‌های فکری، مدیریتی و هیجانی بوده و در بخش نتایج پایدار هم شامل پایداری اقتصادی، محیط‌زیستی، اجتماعی و کارکنان می‌باشد. نتایج کسب شده نشان می‌دهد که هر یک از ابعاد شایستگی با ابعاد نتایج پایداری رابطه معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Sustainability Competencies of Business Leaders to Implement Industry 4.0

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kargar Shouraki 1
  • Hamed Vares 2
  • abbas ghaffari 3
1 Member of the Board of Directors of the Iranian Human Resources Management Association Human capital manager of Fanap Infrastructure Company (Pasargad Financial Group)
2 Director of Department of Business Management, University of Tehran
3 Member of the Board of Directors of the Iranian Human Resources Management Association; Human capital consultant of Fanap Infrastructure Company (Pasargad Financial Group)
چکیده [English]

Digital transformation and sustainability are two principal challenges in national and worldwide businesses of the 21st century. Considering that these two vital issues among the country's businesses are nascent and new; businesses need to seek experts and specialists to get advice in these two areas. In order to be effective in the process of intellectualizing industries and their customers, the counseling organizations dealing with the issues ought to assess the level of their leadership’s competencies (insight, knowledge and skill) of their managers over areas of sustainability and digital transformation and determine its relationship to customers effectiveness. The purpose of this study is to assess the digital sustainability competencies of business managers and its effects on businesses sustainability in line with transformation and intellectualization of executing the fourth generation of the industry (industry 4.0) in Fanap Infrastructure Company. In this research, we used structural equation modeling (PLS). The  research model comprises of three dimensions of competencies: intellectual, managerial and emotional and sustainable section includes: economic, environmental, social and employee sustainability. The results indicates that each of competence dimensions have significant positive relationship with sustainable dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Leadership Competency"
  • "Sustainable Leadership Competency"
  • "Digital Sustainability