ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

چکیده

با گسترش و توسعه‏ی فن‏آوری اطلاعات و تغییر فضای کسب‏و‏کار، بهره‏گیری از مدل‏های کاری نوین از جمله مدل‏های کسب‏و‏کار الکترونیکی، به عنوان یک الزام مطرح شده است. اهمیت استفاده از مدل‏های کسب‏وکار الکترونیکی تا حدی است که آن‏ها را به عنوان ابزار توانمند‏ساز در فرایند جهانی‏سازی معرفی کرده‏اند. پژوهشگران پیشین ضمن بیان تعاریف و اجزای مختلف از مدل کسب‏و‏کار به بیان نقش و اهمیت مدل‏های کسب‏و‏کار الکترونیکی در خلق ارزش برای مجموعه‏ی ذی‏نفعان سازمانی پرداخته‏اند. اما تحقیقات بسیار اندکی در زمینه‏ی معرفی گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏و‏کار الکترونیکی انجام شده است. از این رو، این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اقدام به ارائه‏ی گونه‏شناسی جدیدی از مدل‏های کسب‏و‏کار الکترونیکی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک در کسب‏و‏کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران نموده است. بدین منظور 400 کسب‏و‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران توسط پرسش‏نامه‏ی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل¬ داده‏ها و پاسخ‏گویی به سؤالات پژوهش از نرم‏افزارهای SPSS 16 و LISREL 8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که محور توجه و میزان کنترل، نقاط مرجع استراتژیک مؤثری در انتخاب مدل‏های کسب‏و‏کار الکترونیکی در گونه‏شناسی مذکور هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a pattern for e-Business model typology: A study among Iranian e-SMEs

چکیده [English]

Researchers have studied various aspects of businesses including business model definitions, taxonomies, industry-specific business models, reference models and meta-models or ontologies. Few authors have focused on business model typologies. This study aims to examine different business models and typologies and introduce a new typology in small and medium sized e-businesses (e-SMEs) in Iran. In the first place, we review the literature in order to present a new typology of e-business model based on the strategic reference points. For the purpose of this research, 400 small and medium Iranian e-businesses participated in the study. Research data are analyzed using SPSS 16 and LISREL 8.5. Results show that strategic reference points of focus and control are effective factors in selecting e-business models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • business model
  • strategic reference points (SRPs)
  • e-SMEs
حمیدرضا رضوانی امیررضا روحانی (1390) ارائه‏ی الگویی برای گونه‏شناسی مدل‏های کسب‏ و ‏کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران سال 6 (شماره 23), 27-50 Hamid Reza Rezvani Amir Reza Rohani (1390) Developing a pattern for e-Business model typology: A study among Iranian e-SMEs vol 6 (No.23), 27-50