نویسنده = طیبه امیرخانی
تعداد مقالات: 3
1. سلامت روحی-روانی کارکنان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1398

آرمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


2. ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 41-69

نگین مقدم چوکانی؛ طیبه امیرخانی


3. وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 105-124

طیبه امیرخانی؛ رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد