دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، شهریور 1401 
پیشنهاد یک انتولوژی (هستی شناسی) مبتنی بر مدل برای مدیریت خطر زنجیره تامین

صفحه 21-56

سیده سارا خراشادی زاده؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ شهرام یزدانی


تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب

صفحه 57-94

جواد یوسفی؛ محمود ضیایی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ سید مجتبی محمودزاده