تعداد مقالات: 330
129. توسعه مدل بلوغ مدیریت دانش مشتری: مطالعه‌ای در بانک‌های ایرانی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 47-78

نسترن حاجی حیدری؛ علی عمویی اوجاکی


137. طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 51-78

سید مجتبی موسوی نقابی؛ محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ عزت ا... عباسیان


138. عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 51-75

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ مهدی حقیقی؛ پدرام بهیار


139. تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 53-76

مصطفی ابراهیم پور؛ محمود مرادی؛ یعقوب ممبینی


141. واکاوی مفهوم آمیخته بازاریابی در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تئوری داده بنیاد

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 54-80

بابک بانژاد؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ حجت الله صادقی


145. تاثیر نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید مصرف کنندگان برندهای لوکس

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 55-79

محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهناز لاری


146. تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 57-80

حمید ضرغام بروجنی؛ نسرین ترکمان


147. تأثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 57-78

اکرم شعبانی؛ سلیمان منصوری محمدآبادی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ خلیل صفری


148. ارائه روشی مبتنی بر بازی‌کاری به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی سازمانی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 58-87

الهام یاوری؛ حمید رضا جعفریان


150. گونه شناسی استراتژی‌های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه‌پردازی داده بنیاد در شرکت‌های هلدینگ

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 59-86

محمد طالاری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر